ઉધાર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાર રાખવું

  • 1

    પૈસા ઉધાર માંડીને આપવું; માલ આપી પૈસા લેવા બાકી રાખવા.