ઉન્મુખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉન્મુખ

વિશેષણ

 • 1

  ઊંચા મુખવાળું; ઊંચે જોતું.

 • 2

  આડું જોતું; નારાજ.

 • 3

  તત્પર; તૈયાર.

 • 4

  આતુર; રાહ જોતું.

મૂળ

सं.

ઉન્મુખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉન્મુખું

વિશેષણ

 • 1

  ઊંચા મુખવાળું; ઊંચે જોતું.

 • 2

  આડું જોતું; નારાજ.

 • 3

  તત્પર; તૈયાર.

 • 4

  આતુર; રાહ જોતું.