ઉપકાર ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપકાર ચડવો

  • 1

    ઉપકાર કર્યાનો ભાર લાગવો કે હોવો; તેનું ઋણ થવું; પાડ ચડવો.