ઉપછાયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપછાયા

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઉપરછાયા; ઓળાનો ઓળો, ઝાંખો ઓળો, 'પેનંબ્રા'.