ગુજરાતી

માં ઉપટણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉપટણ1ઉપટણું2

ઉપટણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નહાતાં પહેલાં શરીરે ચોપડવાનું સુગંધી દ્રવ્ય; પીઠી; ઉવટણ.

મૂળ

જુઓ ઉટવણું

ગુજરાતી

માં ઉપટણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉપટણ1ઉપટણું2

ઉપટણું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નહાતાં પહેલાં શરીરે ચોપડવાનું સુગંધી દ્રવ્ય; પીઠી; ઉવટણ.

મૂળ

જુઓ ઉટવણું