ઉપેંદ્રવજ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપેંદ્રવજ્ર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક છંદ.

મૂળ

सं.