ઉપનિષત્કાલીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપનિષત્કાલીન

વિશેષણ

  • 1

    ઉપનિષત્કાલ અથવા ઉપનિષદોના સમયનું.