ઉપમા આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપમા આપવી

  • 1

    સરખાવવું.

  • 2

    ઉપમા અલંકાર સાધવો.