ઉપયોગ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપયોગ લેવો

  • 1

    ઉપયોગ કરવો; વાપરવું; ખપ કરવો.