ઉપરટપકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપરટપકે

  • 1

    ઉપર ઉપરથી.

  • 2

    ચોપડામાં રીતસર લખ્યા વિના.