ઉપરાંટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપરાંટું

વિશેષણ

 • 1

  પાસાભેર એવું.

 • 2

  બાજુ ઉપરનું; સામેનું.

 • 3

  ઊભું.

 • 4

  અવળું; ઊંધું.