ઉપર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર કરવું

  • 1

    આગળ પડતું-પહેલું કરવું; જાહેરાતમાં આણવું; જશ ગાવો.

  • 2

    ઉપરાણું લેવું.