ઉપર થઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર થઈને

  • 1

    ઉપરવટ જઈને; ના કહ્યા છતાં; અવગણીને.