ઉપર ને ઉપર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર ને ઉપર રાખવું

  • 1

    ઉપર કરવું; નીચું ન પડવા દેવું.

  • 2

    લાડ લડાવવાં; ખૂબ સંભાળવું.