ઉપર રહીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર રહીને

  • 1

    જાત-દેખરેખ તળે; જાણીબૂજીને.