ઉપવીત આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપવીત આપવું

  • 1

    જનોઈ પહેરાવવી; તેનો વિધિ ઉત્સવ કરવો.