ઉપવીત દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપવીત દેવું

  • 1

    જનોઈ પહેરાવવી; તેનો વિધિ ઉત્સવ કરવો.