ઉપાદાન લક્ષણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપાદાન લક્ષણા

સ્ત્રીલિંગ

કાવ્યશાસ્ત્ર
  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર
    એક અર્થાલંકાર; અજહલ્લક્ષણા.