ઉપાધિમાં આવી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપાધિમાં આવી પડવું

  • 1

    પીડા કે પંચાતની દશા થવી.