ઉપાધિમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપાધિમાં પડવું

  • 1

    પીડા કે પંચાતમાં ફસાવું કે તે માથે વહોરવી.