ઉપાધિ વળગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપાધિ વળગવી

  • 1

    ઉપાધિમાં ફસાવું.