ઉંબળેટિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંબળેટિયો

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી પહેરેલા લૂગડાની પેડુ ઉપર વાળેલી ગાંઠ.