ઉબાળો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉબાળો ઊઠવો

  • 1

    તોફાન કે હોહા મચવી કે જાગવી.