ગુજરાતી

માં ઉભડકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉભડક1ઉભડૂક2

ઉભડક1

વિશેષણ

 • 1

  અર્ધું ઊભું; ઊભું.

 • 2

  નિરાંતે નહિ બેઠેલું.

મૂળ

'ઊભુ' પરથી? प्रा. उक्कुडुग ?

ગુજરાતી

માં ઉભડકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉભડક1ઉભડૂક2

ઉભડૂક2

વિશેષણ

 • 1

  અર્ધું ઊભું; ઊભું.

 • 2

  નિરાંતે નહિ બેઠેલું.

મૂળ

'ઊભુ' પરથી? प्रा. उक्कुडुग ?