ઉભયતઃપાશરજ્જુન્યાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉભયતઃપાશરજ્જુન્યાય

પુંલિંગ

  • 1

    નદીવ્યાઘ્રન્યાય.