ઉભયત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉભયત્ર

અવ્યય

  • 1

    બન્ને સ્થાને કે પક્ષે.