ઉભયલિંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉભયલિંગી

વિશેષણ

  • 1

    બંને લિંગવાળું.

  • 2

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    બેઉ પ્રકારનાં ફૂલ બેસે તેવું.