ગુજરાતી

માં ઉભળાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉભેળાવવું1ઉભળાવવું2ઉભળાવવું3

ઉભેળાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઉભેળવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઉભળાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉભેળાવવું1ઉભળાવવું2ઉભળાવવું3

ઉભળાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઊભળવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઉભળાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉભેળાવવું1ઉભળાવવું2ઉભળાવવું3

ઉભળાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઊભળવું'નું પ્રેરક; ઉબળાવવું; ઊભળે એમ કરવું.