ઉમરખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમરખ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    અભરખો; અભિલાષ; હોંશ.