ગુજરાતી

માં ઉમરલાયકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉમરલાયક1ઉંમરલાયક2

ઉમરલાયક1

વિશેષણ

  • 1

    પુખ્ત કે પર્યાપ્ત વયનું.

ગુજરાતી

માં ઉમરલાયકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉમરલાયક1ઉંમરલાયક2

ઉંમરલાયક2

વિશેષણ

  • 1

    પુખ્ત કે પર્યાપ્ત વયનું.