ઉમરાવશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમરાવશાહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અમીરવર્ગ જેમાં પ્રભુત્વ ધરાવતો હોય એવું ('ફ્યૂડલ') સમાજતંત્ર.