ઉમારગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમારગ

પુંલિંગ

 • 1

  ઉન્માર્ગ; ખોટો કે ઊંધો રસ્તો.

 • 2

  કુમાર્ગ; અનીતિનો માર્ગ.

ઉમાર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમાર્ગ

પુંલિંગ

 • 1

  ઉન્માર્ગ; ખોટો કે ઊંધો રસ્તો.

 • 2

  કુમાર્ગ; અનીતિનો માર્ગ.