ઉરની લાગણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉરની લાગણી

  • 1

    ખરા મનનો ભાવ.