ગુજરાતી

માં ઉરફેની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉરફે1ઉર્ફ2ઉર્ફે3

ઉરફે1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    બીજે નામે; કિંવા; ઉર્ફે.

ગુજરાતી

માં ઉરફેની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉરફે1ઉર્ફ2ઉર્ફે3

ઉર્ફ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઉરફે.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં ઉરફેની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉરફે1ઉર્ફ2ઉર્ફે3

ઉર્ફે3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઉરફે.

મૂળ

अ.