ઉર આણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉર આણવું

  • 1

    ધ્યાનમાં લેવું.