ઉરે ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉરે ધરવું

  • 1

    ધ્યાનમાં લેવું.