ઉર ભરાઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉર ભરાઈ આવવું

  • 1

    હૃદયમાં ખૂબ લાગણી થવી; ભાવભીનું થઈ જવું.