ગુજરાતી

માં ઉલમાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉલમા1ઉલેમા2

ઉલમા1

પુંલિંગ

  • 1

    ઇસ્લામી પંડિત-શાસ્ત્રી.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં ઉલમાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉલમા1ઉલેમા2

ઉલેમા2

પુંલિંગ

  • 1

    ઇસ્લામી પંડિત-શાસ્ત્રી.

મૂળ

अ.