ઉલ્લાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલ્લાદ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ઉલ્હાદ; આહ્લાદ; ઉલ્લાસ+.