ઉલાળાકૂંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળાકૂંચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બારણાનો ઉલાળો ઊંચો કરવાની કૂંચી-આંકડી.