ઉલાળિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળિયું કરવું

  • 1

    ઉલાળિયું કરવું; વચ્ચેથી બંધ કરાવ; દેવાળું કાઢવું.