ઉલાળો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળો ખેંચવો

  • 1

    બારણું ઉઘાડવા ઉલાળો ઊંચો કરવો.