ઉલાળો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળો પાડવો

  • 1

    ઉલાળો નીચો કરવો (બારણું વાસવું); ઉલાળાથી બારણું બંધ કરવું.