ઉલાળ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળ પડવો

  • 1

    વાહનને પાછળ વધારે પડતું વજન થવું કે લાગવું.