ઉશ્વાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉશ્વાસ

પુંલિંગ

  • 1

    ઉચ્છ્વાસ; શ્વાસ લેવો મૂકવો તે.