ઉશીકા ઉથામવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉશીકા ઉથામવાં

  • 1

    માંદાની સારી રીતે ચાકરી કરવી.