ઊંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંદર

  • 1

    ઉંદર.