ઊગતા જ આથમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊગતા જ આથમવું

  • 1

    નાનપણમાં (કે ઉદય થવામાં હોય તેવામાં) મરી જવું.