ઊંઘમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘમાં પડવું

  • 1

    ઊંઘી જવું; ઊંઘ આવવી.