ઊંઘાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘાળ

વિશેષણ

  • 1

    ઊંઘણશી; બહુ ઊંઘનારું.

  • 2

    સહેજ સહેજમાં ઊંઘી જાય તેવું.